ירושות

דיני ירושות נזכרים כבר בספר הספרים שלנו. בספר בראשית ט"ו פסוק ג' כתוב: "ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אותי". בספר דברים כ"א פסוקים ט"ו-י"ז נקבע כי הבן הבכור מקבל פי שניים מהרכוש לאחר מות ההורים ובספר במדבר כ"ז פסוקים ח'-י"א מופיעים דיני ירושות נוספים הקובע את סדר היורשים.
חוק הירושה אשר נקבע בשנת 1965 קובע, כי לאחר מותו של אדם, עובר רכושו למי שמוגדרים כיורשיו. הרכוש יכול לעבור ליורשים או על פי דין, או על פי צוואה.

העברת רכוש על פי דין

במקרה של אדם שנפטר ולא השאיר אחריו צוואה חוקית, רכושו יועבר ליורשים על פי חוק הירושה. החוק קובע כי בן הזוג של הנפטר יקבל בירושה חלק יחסי מהרכוש, כתלות בקיומם של בני משפחה נוספים. במידה שאין בני משפחה נוספים או שיש רק צאצאים רחוקים – בן הזוג יורש את הרכוש כולו. במידה שישנם הורי הורים או אחים וצאצאי אחים – יורש בן הזוג שני שליש מהרכוש. במידה שישנם למוריש ילדים או הורים – זכאי בן הזוג לקבל מחצית מהרכוש. לעניין זה בן זוג נחשב לבן זוג נשוי, אם כי החוק קובע כי גם ידועים בציבור נחשבים בני זוג בכל הקשור בדיני ירושות. העברת רכוש על פי צוואה במקרה בו הנפטר הותיר אחריו צוואה חוקית (צוואה בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה), יש לפעול על פי הכתוב בצוואה ולחלק את הרכוש על פי רצונו של הנפטר. לצורך העניין, כל אדם או תאגיד שהיה קיים במועד הפטירה יכול לרשת אותו, פרט לאלה שגרמו או ניסו לגרום במזיד לפטירת המוריש וכן לאלה שמנסים לרשת אותו על פי צוואה שזייפו. הוצאת צו ירושה על מנת לממש צוואה יש לבקש בקשה להוצאת צו קיום צוואה, הנדרש לשם קיום צוואתו של הנפטר.

דיני ירושות – ירושה על פי דין

על מנת להבטיח שהירושה תגיע ליעדה כפי שהתכוון הנפטר במידה שהשאיר צוואה וכן במקרים בהם קיים חשד לזיוף צוואה או לכך שהייתה לאדם מסוים השפעה שלילית על ניסוח הצוואה, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין לענייני צוואות וירושות שילווה אתכם לאורך כל הדרך. יהודה אדרי משרד עו"ד ונוטריון מתמחה בדיני ירושות וצוואות, ויספק לכם ייעוץ משפטי וייצוג משפטי על מנת לוודא שהירושה תחולק על פי הדין או על פי הצוואה, במידה שיש כזאת.

לקבלת מידע נוסף ולקביעת פגישת ייעוץ – פנו אלינו ונשמח לעמוד לשירותכם.

סיפורי הצלחה של המשרד