לקוחה של חברת נסיעות, תבעה את חברת הנסיעות על פיצוי של 20,000 שקלים, לאחר שאולצה לחזור ארצה, מפני שחברת הנסיעות לא סידרה לה ויזה לארצות הברית כפי שהבטיחה לה.

united states visa

סיפורי הצלחה של המשרד