סיפורה של חיילת שכבודה האישי נרמס בעקבות אירוע צבאי מיני. האישה הגישה תביעה הקשורה למסכת יסורים שעברה באמצעות עו"ד אדרי וכעת היא מוכרת כנכת צה"ל.

tzhal trauma

סיפורי הצלחה של המשרד