אישה שנפלה ונפגעה בגופה לאחר שהמעלית נעצרה בקומה הלא נכונה, הוכרה באמצעות עו"ד אדרי כבעלת נכות של 33 אחוזים ותפוצה בסכום של 145 אלף שקלים לפחות.

elevtor

סיפורי הצלחה של המשרד