אישה שנפלה ברחוב בגלל שיפוץ שנעשה במדרכה, תובעת באמצעות עו"ד אדרי את העירייה. בין לבין קיבלה האישה אחוזי נכות.

construction fall city counsel

סיפורי הצלחה של המשרד