160 אלף שקלים לאדם שתבע בעזרת עו"ד יהודה אדרי מרפאת שיניים שגרמה לו למפח נפש בכך שהגיעה לחתונת בנו ללא שיניים.

tooth 160

סיפורי הצלחה של המשרד