תביעה שהוגשה על ידי עו"ד אדרי שהעריך את סכום הפיצוי כ 300,000 שקלים, דורשת פיצוי לחולה לב שלא קיבל מדללי דם מקופת החולים וזאת כי הקופה ניסתה לחסוך בעלויות הטיפול בו.

bad treatment

סיפורי הצלחה של המשרד