התנגש בדלת זכוכית במסעדה, נחבל בפניו ובאמצעות משרדו של עו"ד אדרי קיבל פיצוי בהסכם עם המסעדה על סך 14,000 שקלים

broken window

סיפורי הצלחה של המשרד