הוריה של ילדה שננשכה על ידי כלבת אמסטף בבית הכלבה, תבעו את בעלת הכלבה. כתוצאה מהתביעה קיבלה הילדה 10 אחוזי נכות.

dog bite

סיפורי הצלחה של המשרד