בעלי חנות לממכר שווארמה, הצליחו באמצעות משרדו של אדרי לקבל ביטול של החוזה, מפני שהחנות לא קיבלה אישור לממכר שווארמה.

shawarma

סיפורי הצלחה של המשרד