עו"ד אדרי פונה לבית המשפט ומייצג הורים המבקשים להוסיף מערכות בטיחותיות לגן בעיר שנפרץ כבר ארבע פעמים. העירייה נענתה בחיוב.

kindergarten security

סיפורי הצלחה של המשרד