פקח שעבד בשוק בנתניה בעת שחזה בפיגוע טרור, הוכר על ידי בית המשפט כנפגע פעולות איבה – ויקבל את הזכויות המגיעות לו כתוצאה מכך.

terror

סיפורי הצלחה של המשרד