ילדה שנפגעה בחוג בעת ששיחקה ונפלה ממתקן תפוצה מבעלי החוג בסך של 30,000 לאחר הסכם פשרה שנקבע מול מייצגה עו"ד יהודה אדרי

studio 30

סיפורי הצלחה של המשרד