תביעה שהוגשה לבית המשפט בה טענה העובדת שפוטרה כי מצבה הנפשי התדרדר בעקבות פיטורין זיכתה את התובעת בהכרה מביטוח לאומי כי מדובר בתאונת עבודה, והיא הוכרה כבעלת נכות נפשית.

worker fire

סיפורי הצלחה של המשרד