אדם שבעבודתו החליק ונפגע בראשו יפוצה על סך 160,000 באמצעות עו"ד אדרי מהחברה בה הוא עבד. התביעה כוללת את הפסד השכר, טיפולים רפואיים, נסיעות, נזק פיזי, תרופות, אשפוז וכו'.

chicken

סיפורי הצלחה של המשרד