תביעה בגלל קלקול קיבה לאדם ולבני משפחתו הוגשה על ידי עו"ד אדרי נגד החברה לייצור קופסאות העגבניות המשומרות.

rotten tomatoes

סיפורי הצלחה של המשרד