אחות שהחליקה על רצפת בית החולים בשעת שטיפת הרצפות, תוכר כבעלת 7 אחוזי נכות ותקבל פיצויים על סך 130,000 שקלים.

hospital 130

סיפורי הצלחה של המשרד