עובד שניקה צואת תרנגולים נפגע ונחבל. לאחר סדרת טיפולים גופניים שעבר פוצה על ידי החברה וביטוח לאומי. את הנאשם ייצג עו"ד יהודה אדרי.

chicken 2.7

סיפורי הצלחה של המשרד