אישה שרחמה נכרת לאחר לידה בבית החולים תוכר כבעלת 50 אחוזי נכות ותובעת פיצוי של 15,000 שקלים מבית החולים – התביעה הוגשה באמצעות משרדו של עו"ד יהודה אדרי

womb15

סיפורי הצלחה של המשרד