אדריכל שהושארה סיכת תפירה בידו לאחר ניתוח בבית החולים, תובע את קופת החולים לאחר שהרשלנות גרמה לו לנכות. האדריכל בעזרת עו"ד יהודה אדרי קיבל 20 אחוזי נכות, ובהסכם פשרה קיבל מבית החולים סכום של 58,778 אלף שקלים.

architect

סיפורי הצלחה של המשרד